!!! AN URGENT REQUEST !!!

DISCLAIMER: This is not an ICOS initiative, but we support it.

Children from orphanages in Ukraine were left alone without any Adults. You can help them!

We are alerting You to urgently support children from orphanages in the Ukraine !!!

In orphanages, SOS Children’s Villages in Ukraine organized SOS Children’s Villages has risen 46 thousand children. We estimated that 16,000 of them will need urgent help !!!There are ninety-eight thousand thousand children under institutional care in orphanages across the Ukraine.

SOS Ukraine alerts that MANY CHILDREN FROM ORPHANAGES have been left CURRENTLY WITHOUT ANY CARE FROM ADULTS! Those kids are facing a War without any adults present to care for them!

SOS Ukraine currently organizes volunteers and measures to provide care for children left by educators in orphanages for two main reasons: fighting at the front or evacuating with their own families. We can help by financially supporting SOS Children’s Villages International and SOS Children’s Villages in Poland.

ANY HELP is huge IN THIS CRITICAL SITUATION! We must save children’s life by standing for them. Those children have no one! We need to show them we stand for them!

At the same time, we would like to inform you that all children from SOS Ukraine foster families are with their guardians and foster parents and receive continuous support from SOS specialists.

The account number where you can pay from the UK.

SWIFT CODE: PKOPPLPW

IBAN: PL07124062471111000049750683

Payment title: SOS Ukraine

KATARZYNA PUŁAWSKA

Fundraising and Promotion Director /Acting Director of Fundraising and PromotionThe SOS Children’s Villages Association in Poland

Ul. Niedzwiedzia 39

02-737 Warsaw

Tel .: 22 460 92 50

Mobile: 734 420 477

VOIP: 14144

katarzyna.pulawska@sos-wd.org

www.wioskisos.org / https://www.soschildrensvillages.org.uk/

Dzieci z Domów Dziecka zostały same!!! Ty możesz im Pomóc! Alarmujemy o pilną Pomoc dla dzieci z Domów Dziecka na Ukrainie!!!

W pieczy rodzinnej, organizowanej m.in. przez SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie wychowuje się 46 tys. dzieci. Szacowaliśmy, że 16 tys. z nich będzie potrzebowało pilnej pomocy. Jest również 98 tys. dzieci pod opieką pieczy instytucjonalnej, tj. w domach dziecka, obecnych na całym terenie Ukrainy.

SOS Ukraina alarmuje, że WIELE DZIECI Z DOMÓW DZIECKA ZOSTAŁO OBECNIE BEZ JAKIEJKOLWIEK OPIEKI ZE STRONY DOROSŁYCH! Wychowawcy opuścili podopiecznych, bo walczą na froncie, lub ewakuowali się ze swoimi rodzinami. SOS Ukraina pilnie organizuje wolontariuszy i środki, aby zapewnić opiekę dzieciom pozostawionych przez wychowawców w domach dziecka. Finansowo wspierać ich będzie SOS Children’s Villages International oraz SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

POTRZEBNA JEST KAŻDA POMOC W TEJ KRYTYCZNEJ SYTUACJI! Musimy ratować dzieci, które nie mają nikogo!Jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci z rodzin zastępczych SOS Ukraina są ze swoimi opiekunami i rodzicami zastępczymi oraz otrzymują nieprzerwane wsparcie ze strony specjalistów SOS.

Przesyłam numer konta do wpłaty.

SWIFT CODE: PKOPPLPW

IBAN: PL07124062471111000049750683

Tytuł wpłaty: SOS Ukraina

KATARZYNA PUŁAWSKA p.o. Dyrektor ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji/Acting Director of Fundraising and PromotionStowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Ul. Niedźwiedzia 39

02-737 Warszawa

Tel.: 22 460 92 50

Kom.: 734 420 477

VOIP: 14144

katarzyna.pulawska@sos-wd.org

www.wioskisos.org

!!! AN URGENT REQUEST !!! – support for Ukraine
%d bloggers like this: