AQ Test dla dorosłych

AQ Test jest przesiewowym testem używanym do oceny cech autystycznych. Test jest przeznaczony dla osób dorosłych. Dzięki temu, że jedynie 2% neurotypowych ludzi osiąga wynik 32 (lub więcej) punktów pozwala na szybkie wyłonienie osób do formalnego procesu diagnostycznego. Po ukończeniu